Çeviklik

İngilizcesi "Dexterity" olan "Çeviklik" statüsü, ayrıca oyun içerisinde "Dexterity" kelimesinin kısaltması olan "DEX" olarak bilinir.

Temel olarak şu özellikleri sağlar;

  • Oyunun temel hasar formülünde yer alır, yer aldığı bölüm silahlardan ve kuşaklardan gelen "Saldırı Değeri" ve "Büyülü Saldırı Değeri"nin doğrudan çarpanı olur.

Formülde ilgili bölümün pratik kullanımda özeti: [ ( (DEX * 2) + Seviye ) / 9 + 70 ] x 0.02 = Silah ve Kuşaklardan gelen saldırı değeri ve büyülü saldırı değerinin çarpanı.

Not: Bu çarpan maksimum "2" olabilir.

Not: bu çarpan Büyülü Saldırı Değerine de -işleyişte- etki etmesine rağmen, Statü ekranında her türlü kaynaktan elde ettiğiniz 1 Büyülü Saldırı Değeri için 1 Büyülü Saldırı Değeriniz artmış olarak gözükür.

  • Savuşturmayı artırır. Bu da yüzdesel olarak hasar azaltma sağlar.


Farklı karakterler için sağladığı özellik farklılık gösterir.

1 DEX Lycan karakteri için şu özelliği sağlar;

  • Saldırı Değeri +1 / 50 x [ ( (DEX * 2) + Seviye ) / 9 + 70 ]


1 DEX Ninja karakteri için şu özelliği sağlar;

  • Saldırı Değeri +7/8 / 50 x [ ( (DEX * 2) + Seviye ) / 9 + 70 ]


1 DEX Şaman karakteri için şu özelliği sağlar;

  • Saldırı Değeri +1/6 / 50 x [ ( (DEX * 2) + Seviye ) / 9 + 70 ]