Savaşçı

Warrior.png

Temel

Başlangıç Özellikleri
Statü Değer Özellik Değer Özellik Değer
VIT 4 HP 760
INT 3 SP 260 Büyü Savunması 5
STR 6 Saldırı Değeri 10 Büyülü Saldırı Değeri 8
DEX 3 Savunma 4 Savuşturma 3


Son Seviye Özellikleri
Statü Değer Özellik Değer Özellik Değer
VIT 90 HP 8008 - 9912
INT 16 SP 2164 - 3116 Büyü Savunması 166
STR 90 Saldırı Değeri 420 Büyülü Saldırı Değeri 272
DEX 90 Savunma 192 Savuşturma 30

Sınıf

Savaşçılar 5. seviyeden sonra bir sınıf tercihi yapabilirler. Bu sınıflar Bedensel ve Zihinseldir.

Bedensel Savaşçı

Bedensel savaşçılar, kılıçları bir büyü ile kutsama yeteneğine sahiptir. Öfkeli ve çevik olarak bilinen Bedensel savaşçılar, düşmanına yakın durmayı ve göğüs göğüse savaşmayı tercih ederler.

Zihinsel Savaşçı

Zihinsel savaşçılar vücut enerjilerini kullanmalarıyla birlikte içlerindeki enerji ile yıkılmaz güçlere sahip olurlar. Bu enerji ile silahlarını savurmaları ile düşmana belli bir uzaklıktan hasar vermekle bilinirler.

Sınıflar

Bedensel
Görsel Yetenek Açıklama
Hava Kılıcı.png Hava Kılıcı
Bir süreliğine saldırı değerini artırır.
Öfke.png Öfke
Hareket Hızı ve Saldırı Hızını artırır, normal saldırılardan ve Canavarlardan alınan (Patron yetenekleri hariç) hasarı artırır.
Hamle.png Hamle
Seçilen hedefe ani bir saldırı yaparak onu sersemletir. Birden fazla hedefe hasar verebilir.
Kılıç Çevirme.png Kılıç Çevirme
Kılıcını kendi etrafında çevirerek saldırır. Birden fazla hedefe hasar verebilir.
Üç Yönlü Kesme.png Üç Yönlü Kesme
Seçilen hedefe doğru 3 saldırıda bulunur. Birden fazla hedefe hasar verebilir.
Yaşama İsteği.png Yaşama İsteği
Seçilen hedefe doğru güçlü bir saldırıda bulunur. Birden fazla hedefe hasar verebilir.Zihinsel
Görsel Yetenek Açıklama
Güçlü Beden.png Güçlü Beden
Bir süreliğine savunma değerini artırır. Grand Master ve üstü düzeyde yere düşmemeni sağlar.
Ruh Vuruşu.png Ruh Vuruşu
Seçilen hedefe doğru güçlü bir saldırıda bulunur. Birden fazla hedefe hasar verebilir.
Şiddetli Vuruş.png Şiddetli Vuruş
Seçilen hedefe doğru orta-uzun menzilli saldırıda bulunur. Birden fazla hedefe hasar verebilir.
Güçlü Vuruş.png Güçlü Vuruş
Yere vurarak etrafındaki hedeflere hasar verir ve onları uzaklaştırır. Birden fazla hedefe hasar verebilir.
Kılıç Darbesi.png Kılıç Darbesi
Seçilen hedefe uzaktan saldırarak, onu yüksek ihtimalle sersemletir. Birden fazla hedefe hasar verebilir.
Kılıç Çemberi.png Kılıç Çemberi
Kılıcınla yere vurarak etrafındaki hedeflere hasar verir ve onları uzaklaştırır. Birden fazla hedefe hasar verebilir.