Saldırı Değeri

Bu özellik, Saldırı Değerini artırır.