Liderlik

Liderlik

Liderlik becerisiLeadership.gif oyunda geliştirilmesi gereken en önemli yan becerilerdendir.Liderliğini geliştirmiş bir oyuncu,gruba aldığı diğer oyunculara özellik verip,ek destek almalarını sağlayabilir.Fakat bu destekleri alabilmek için,grup başkanı ile yani liderliği gelişmiş oyuncu ile uzaklaşmamalısınız.Liderlik becerisinin seviyesi arttıkça vereceğiniz özellikler ve özellik verebileceğiniz oyuncu sayısıda artar.

Liderlik Gelişimine göre verilebilen özellikler

Seviye 10-19 Başarı ile 10 adet Sun zi Sunzi.png okuyan bir oyuncu 19.liderlik seviyesine kadar,grubunda bulunan bir oyuncuya Saldırı Değeriverebilir.Saldırı.jpg

Seviye M1-M5 Başarı ile 20 adet Sun zi okuyup,liderliğini Master yapmış oyuncu,master dan sonra başarı ile okuyacağu Wu zi Wu-zi.png ile liderliğini ilerletir.Liderlik seviyesi M1-M5 arası olan bir oyuncu grubunda bulunan 3 oyuncuya özellik verebilir,saldırı değerine ek olarak Maksimum HP ve Saldırı Hızı verebileceği özelliklerdir.HP.jpgS.hızı.jpg

Seviye M6-M10 Başarı ile okunan Wu zi kitapları sayesinde liderliğinin seviyesini ilerletmiş bir oyuncu, M6-M10 seviyeleri arasında,grubunda bulunan bir oyuncuya 4. özellik olarak Beceri Süresi Desteği verebilir.Beceri.jpg

Seviye G1-P Başarı ile 55 adet Wu zi okuyarak liderlik becerisini Grand yapmış bir oyuncu,daha sonrasında okuyacağı başarılı 155 adet WeiLiazo zi WeiLiao-zi.pngile liderlik becerisini Perfect yapabilir.Liderlik becerisi G6-P arasında olan bir oyuncu,grubunda bulunan bir oyuncuya daha Maksimum SP özelliğini ve liderliği P ise grubundaki başka bir oyuncuya daha Savunma özelliğini verebilir.Ayrıca liderliği P olan oyuncu iki oyuncuya aynı anda Saldırı Değeri verebilir.Saldırı.jpgSP.jpgDefans.jpgLiderlik seviyelerine göre,verilebilen özellikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Liderlik
(Seviye)
Saldırı Değeri
Saldırı Hızı
Max.HP
Beceri Süresi
Max.SP
Savunma
Görüntü 255.png 265.png 256.png 258.png 259.png 257.png
0 - 9
10 +23
11 +24
12 +25
13 +26
14 +28
15 +29
16 +30
17 +31
18 +32
19 +34
M1 +40 +3 +775 HP
M2 +41 +3 +804 HP
M3 +42 +3 +833 HP
M4 +43 +3 +862 HP
M5 +44 +3 +890 HP
M6 +46 +4 +920 HP Beceri süresi: +32
M7 +47 +4 +963 HP Beceri süresi: +33
M8 +49 +4 +1.007 HP Beceri süresi: +34
M9 +51 +4 +1.050 HP Beceri süresi: +36
M10 +53 +4 +1.094 HP Beceri süresi: +37
G1 +59 +5 +1.239 HP Beceri süresi: +41
G2 +61 +5 +1.282 HP Beceri süresi: +43
G3 +62 +5 +1.326 HP Beceri süresi: +44
G4 +64 +5 +1.369 HP Beceri süresi: +45
G5 +66 +5 +1.413 HP Beceri süresi: +47
G6 +68 +5 +1.471 HP Beceri süresi: +49 +613 SP
G7 +71 +6 +1.529 HP Beceri süresi: +50 +637 SP
G8 +73 +6 +1.587 HP Beceri süresi: +52 +661 SP
G9 +76 +6 +1.645 HP Beceri süresi: +54 +685 SP
G10 +79 +6 +1.717 HP Beceri süresi: +56 +715 SP
P +85 +7 +1.862 HP Beceri süresi: +61 +775 SP +42 Savunma

Beceri Eğitimi

Liderlik gelişimi sırasında okunması gereken kitaplar ve miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Seviye Okunması gereken başarılı kitap Gerekli kitap
0->M1 Seviye başına 1 kitap Sunzi.png
Toplamda 20 başarılı kitap
M1->M2 1 Wu-zi.png

Toplamda 55 başarılı kitap
M2->M3 2
M3->M4 3
M4->M5 4
M5->M6 5
M6->M7 6
M7->M8 7
M8->M9 8
M9->M10 9
M10->G1 10
G1->G2 11 WeiLiao-zi.png

Toplamda 155 başarılı kitap
G2->G3 12
G3->G4 13
G4->G5 14
G5->G6 15
G6->G7 16
G7->G8 17
G8->G9 18
G9->G10 19
G10->P 20