Bağlama Parşomeni

Bağlama Parşomeni

Görüntü
Bağlama Parşomeni.png
KutuArkaplan.png
Bağlama Parşomeni.png
Bağlama Parşomeni
Bu sözleşmeyle seçtiğin bir obje sıkıca karakterinin ruhuna bağlanır. Bu sözleşme devam ederken objeyle pazarlık yapılamaz, düşürülemez ve sihir uygulanamaz.
İşlevi
  • Bu Mühür İle Eşyanızı Ruha Bağlayabilirsiniz
Geniş Açıklama

Mühürlenen Eşya;

  • Satılamaz
  • Düşürülemez
  • Ticarete Konulamaz
  • Yükseltilemez.
  • Pete Yedirilebilir!
Elde Ediliş
Ticaret Tablosu
Satılabilir Düşürülebilir Depolanabilir Stoklanabilir Posta Kutusu
NPC Ticaret Penceresi Pazar Penceresi
Eşya bir NPC'ye satılabilir.No Eşya başka bir karaktere ticaret penceresiyle verilebilir.No Eşya pazar ile satılabilir.No Eşya yere düşürülebilir.No Eşya depolanabilir.No Eşya üst üste istiflenemez.No Bir bilgi yok.NoDiğer bölümü için herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.