Satıcı

Satıcı
Görüntüsü
Nerelerde Bulunur

Satıcı.png


K.bayrak.png Yongan: 678,565 Jayang: 422,608
M.bayrak.png Pyungmoo: 383,693 Bakra: 484,387
Flag yellow.png Joan: 590,689 Bokjung: 389,352
İşlevi
Karakter gelişimini ve oyunun içeriğini görevlerle tanıtma.


Görevleri
Daha Fazla bilgi
Aşağıdaki panoda bulunan tüm ürünlerin satışını yapar,ayrıca eşya alımlarında da %3 komisyon uygular.


Wikiiiiiiii.png