Tekrar Dağıtma Kağıdı - Zeka (INT)

Tekrar Dağıtma Kağıdı - Zeka (INT)

Görüntü
Tekrar Dağıtma Kağıdı - Zeka (INT).png
KutuArkaplan.png
Tekrar Dağıtma Kağıdı - Zeka (INT).png
Tekrar Dağıtma Kağıdı - Zeka (INT)
Bu nesne ZEkanı 1`e düşürür ve puanlarını tekrar dağıtmanı sağlar.
İşlevi

INT puanını 1`e düşürür.

Geniş Açıklama
  • Bu nesne INT puanını 1`e düşürür ve puanlarını yeniden dağıtmanı sağlar.
Elde Ediliş
Ticaret Tablosu
Satılabilir Düşürülebilir Depolanabilir Stoklanabilir Posta Kutusu
NPC Ticaret Penceresi Pazar Penceresi
Eşya bir NPC'ye satılamaz.No Eşya başka bir karaktere ticaret penceresiyle verilemez.No Eşya pazar ile satılamaz.No Bir bilgi yok.No Eşya depolanabilir.No Eşya üst üste istiflenebilir.No Bir bilgi yok.NoDiğer bölümü için herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.