Tekrar Dağıtma Kağıdı - Canlılık (VIT)

Tekrar Dağıtma Kağıdı - Canlılık (VIT)

Görüntü
Tekrar Dağıtma Kağıdı - Canlılık (VIT).png
KutuArkaplan.png
Tekrar Dağıtma Kağıdı - Canlılık (VIT).png
Tekrar Dağıtma Kağıdı - Canlılık (VIT)
Bu nesne Canlılığını 1`e düşürür ve puanlarını tekrar dağıtmanı sağlar.
İşlevi

VIT puanını 1`e düşürür.

Geniş Açıklama
  • Bu nesne VIT puanını 1`e düşürür ve puanlarını yeniden dağıtmanı sağlar.
Elde Ediliş
Ticaret Tablosu
Satılabilir Düşürülebilir Depolanabilir Stoklanabilir Posta Kutusu
NPC Ticaret Penceresi Pazar Penceresi
Eşya bir NPC'ye satılamaz.No Eşya başka bir karaktere ticaret penceresiyle verilemez.No Eşya pazar ile satılamaz.No Bir bilgi yok.No Eşya depolanabilir.No Eşya üst üste istiflenebilir.No Bir bilgi yok.NoDiğer bölümü için herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.