Lonca

Köy meydanı bekçisi.png

Genel

Lonca benzer fikir ve ilgi alanlarına sahip oyuncuların oluşturduğu bir gruptur..

Lonca kurabilmek için en az 40level olmalısınız,200.000 yang karşılığında Köy Gardiyanı na başvurmanız gerekir. Sonrasında lonca kurabilmek için,son 24 saat içinde hiçbir loncadan atılmamış yada bir lonca liderliğinden ayrılmış olmamanız gereklidir. Lonca adı maksimum 12 karakterden oluşabilir.

Lonca liderliğini devretmek için Yeryüzüğü.pngYer Değiştirme Yüzüğü ne ihtiyacınız vardır.Bu itemi ( 95 EP karşılığında Nesne Market) ten sağlayabilirsiniz.Yeni lider en az 40 level olmalı ve devir işlemini onaylamalıdır.Loncayı silmek istiyorsanız Köy Gardiyanı na gidip silebilirsiniz.

Lonca lideri bir Lonca Arazisi alıp,Lonca Binaları yapabilir.Lonca arazilerinin sayıları sınırlıdır.Bir lonca arazisinde yapılan binaları Demirci ve Lonca İşleyicisi ni tüm oyuncular kullanabilir.

▲ Sayfanın Başına Git ▲

Lonca Logosu

Bir liderin Lonca Logosu yükleyebilmesi için,loncasını en az 4. seviyeye çıkarmış olması gerekmektedir.Logonun boyutu 16x12 pixel i geçmemelidir.Aşağıdaki tabloda örnek 100 adet logo gösterilmiştir,metin2 içerisindeki upload klasöründen gösterilen logoları yükleyebilirsiniz,yükleme işlemi bittikten sonra güncelleştir dediğinizde,artık loncanız bir logoya sahip olacaktır.

Logo1.jpg Logo2.jpg Logo3.jpg Logo4.jpg Logo5.jpg Logo6.jpg Logo7.jpg Logo8.jpg Logo9.jpg Logo10.jpg Logo11.jpg Logo12.jpg Logo13.jpg Logo14.jpg Logo15.jpg Logo16.jpg Logo17.jpg Logo18.jpg Logo19.jpg Logo20.jpg Logo21.jpg Logo22.jpg Logo23.jpg Logo24.jpg Logo25.jpg Logo26.jpg Logo27.jpg Logo28.jpg Logo29.jpg Logo29.jpg Logo31.jpg Logo32.jpg Logo33.jpg Logo34.jpg Logo35.jpg Logo36.jpg Logo037.jpg Logo038.jpg Logo039.jpg Logo040.jpg Logo041.jpg Logo042.jpg Logo043.jpg Logo044.jpg Logo045.jpg Logo046.jpg Logo047.jpg Logo047.jpg Logo049.jpg Logo050.jpg Logo051.jpg Logo052.jpg Logo053.jpg Logo054.jpg Logo055.jpg Logo056.jpg Logo057.jpg Logo058.jpg Logo059.jpg Logo060.jpg Logo061.jpg Logo062.jpg Logo063.jpg Logo064.jpg Logo065.jpg Logo066.jpg Logo067.jpg Logo068.jpg Logo069.jpg Logo070.jpg Logo071.jpg Logo072.jpg Logo073.jpg Logo074.jpg Logo075.jpg Logo076.jpg Logo077.jpg Logo078.jpg Logo079.jpg Logo080.jpg Logo081.jpg Logo082.jpg Logo083.jpg Logo084.jpgLogo085.jpg Logo086.jpg Logo087.jpg Logo088.jpg Logo089.jpg Logo090.jpg Logo091.jpg Logo092.jpgLogo093.jpg Logo094.jpg Logo095.jpg Logo096.jpgLogo097.jpg Logo098.jpg Logo099.jpg Logo100.jpg

▲ Sayfanın Başına Git ▲

Lonca Yönetimi

Lonca lideri,loncada bulunan diğer 15 kisiye farklı yetkiler atayabilir.Lonca liderinin yetkilerini kendisi hariç,kimse değiştiremez,liderlik yetkisi her zaman lonca liderinde kalıcıdır.Liderin standard bir üyeye verebileceği yetkiler,aşağıdaki gibidir:

 • Loncaya oyuncular alabilir
Bu yetki verilmiş üye başka oyuncuları loncaya davet edebilir,davet yollanan oyuncunun ekranında lonca daveti,kabul ve red şeklinde bir mesaj belirir.
 • Loncadan üyeleri çıkarabilir
Bu yetki verilmiş üye,loncada bulunan diğer üyeleri loncadan atma hakkına sahip olur.Bu sebeple atmak yetkisini,tanıdık ve güvenilir üyelere vermek her zaman daha iyidir.Arkadaşlar listesinde lonca üyelerinin bulunduğu kısma gelinip,atılmak istenen oyuncuya tıklanıp sil seçeneği işaretlenerek,atmak işlemi gerçekleştirilir.
 • Lonca notlarını asabilir
Bu yetki verilmiş üye,lonca haber ve ilan panosuna mesaj yazma hakkına sahip olur.Mesajları silme yetkisi sadece Liderde(kurucu)bulunur.
 • Lonca Becerilerini kullanabilir
Bu yetki verilmiş üye, Lonca Becerileri ni kullanabilir.Lonca savaşlarında,bu becerileri doğru kullanmak çok önemlidir.
 • Savaşçı olarak katılan üyeleri seçebilir
Bu yetki verilmiş üye, lonca savaşlarına katılacak savaşçı üyeleri seçebilir.
 • Lonca bankası ve lonca deposunu kullanabilir
Bu yetki verilmiş üye, lonca bankasını ve lonca deposunu kullanabilir.

Lonca Savaşları

Lonca savaşları,loncaların kendi gücünü ölçmek için yaptıkları savaşlardır.Lonca lideri,en az 8 üyesi varsa başka bir loncaya savaş daveti yollayabilir,davet karşı lonca liderinin ekranında görünür,kabul veya red seçenekleri çıkar.Kabul edildiği takdirde lonca üyelerinin ekranlarında sağ köşede Lonca Savaşı diye bir görev kağıdı bulunur,tıkladığınız zaman katılmak isteyip istemediğinizi sorar,bu şekilde üyeler lonca savaşına katılır.3 çeşit Lonca Savaşı vardır.

 • Alan Savaşı
Bu savaş türünde normal Harita üzerinde 2 lonca karşılaşır.30dk içinde en yüksek puanı alan lonca kazanır. Güvenli Bölge bu savaşlardada geçerlidir,o alanlarda saldırı yapılamaz.Savaş normal haritalarda gerçekleştiği için,canavarlardan saldırı alınır,EXP kazanılabilir.
 • Arena Savaşı
Bu savaş türünde,gelen Lonca Savaşı davetine evet diyen her oyuncu otomatik olarak özel bir bölgeye ışınlanır.100 düşman öldürme sayısına ilk ulaşan lonca savaşı kazanır,savaş bittiği zaman her oyuncu otomatik olarak kendi krallığının 1.Köyüne ve CH1 den ışınlanır.
 • Bayrak Kapma Savaşı)
Bu savaş türünde,gelen Lonca Savaşı davetine evet diyen her oyuncu otomatik olarak özel bir bölgeye ışınlanır.Burada amaç düşman lonca bayrağını almak ve muhafaza etmektir,bu savaşta takım oyunu çok önemlidir,bir oyuncu bayrağı aldığı esnada,diğer takım arkadaşları o oyuncuyu korumalıdır.

▲ Sayfanın Başına Git ▲

Lonca Seviyesi

Lonca seviyesi,lonca üyelerinin EXP bağışlaması ile artar.Lonca seviyesi arttıkça,loncaya alınabilir üye sayısıda artar,ayrıca her lonca seviyesi,lonca yeteneklerini geliştirmek için Ejderha Ruhu kazandırır.Bu sebeple lonca seviyesi arttıkça lonca yeteneklerini geliştirmekte kolaylaşır.Bir loncanın seviyesi en fazla 20 dir.Aşağıdaki tabloda lonca sevşye tablo verilmiştir.

Lonca Seviyesi Gerekli EXP Max. Üye Ejderha Ruhu
1 600.000 32 400
2 1.800.000 34 500
3 3.600.000 36 600
4 6.400.000 38 700
5 9.400.000 40 800
6 13.000.000 42 900
7 17.200.000 44 1.000
8 22.000.000 46 1.100
9 27.400.000 48 1.200
10 33.400.000 50 1.300
11 40.000.000 52 1.400
12 60.000.000 54 1.500
13 84.000.000 56 1.600
14 112.000.000 58 1.700
15 144.000.000 60 1.800
16 180.000.000 62 1.900
17 260.000.000 64 2.000
18 320.000.000 66 2.100
19 400.000.000 68 2.200
20 500.000.000 70 2.300
Toplam 2.234.800.000 / /

▲ Sayfanın Başına Git ▲

Lonca Becerileri

Lonca becerileri ,beceri başına puan ister,yani 20 level bir loncada 2 beceri master olur, 1 beceriyede 5 puan verilebilir.Lonca savaşlarında kullanabilmek Ejderha Ruhuna ihtiyaç vardır,her lonca seviyesi bir miktar ejderha ruhu yükler,ejderha ruhu tükendiği zaman,bir miktar yang ile tekrar doldurulabilir.

Aktif

Lonca becerileri sadece Lonca Savaşlarında kullanılabilir.Bu becerilerden savaşta bulunan tüm lonca üyeleri faydalanabilir.

Lonca Becerisi
(Dolum Süresi)
Bonus Oran
1 2 3 4 5 6 7
Etk.png Ejderha Tanrı Kanı
(Dolum Süresi: 600sn)
Max.HP +2% +5% +8% +12% +14% +17% +20%
Etkut.png Ejderha Tanrı Kutsaması
(Dolum Süresi: 600sn)
Max.SP +2% +5% +8% +12% +14% +17% +20%
Kutsal.png Kutsal Zırh
(Dolum Süresi: 480sn)
Savunma +1,4% +2,9% +4,3% +5,7% +7,1% +8,5% +10%
Hız.png Hızlandırma
(Dolum Süresi: 480sn)
Saldırı Hızı-Hareket Hızı +4,3% +8,6% +12,9% +17,2% +21,5% +25,7% +30%
Etöfke.png Ejderha Tanrı Öfkesi
(Dolum Süresi: 480sn)
Kritik vuruş şansı +7% +14% +21% +28% +35% +42% +50%
Büyü.png Büyü Hızı Desteği
(Dolum Süresi: 480sn)
Büyü Hızı +7% +14% +21% +28% +35% +42% +50%
Ejderha Ruhu her beceri kullanımından sonra: 171 192 214 235 257 278 300

Pasif

Pasif Lonca Becerileri henüz oyunda uygulanmamaktadır.

▲ Sayfanın Başına Git ▲

İletişim

Oyun içinde lonca üyeleri için çeşitli iletişim araçları vardır:

 • Haber Tahtası
Lonca üyeleri bu tahta üzerinden haberleşebilir,Lider haberleri silebilir.
 • Lonca Sohbet
Oyunda lonca üyelerinin sadece lonca içerisinde sohbet etmelerine olanak tanıyan bir sistem vardır.Bu sistem yazılacak mesajın başına % işareti koyulması ile etkinleşir.
 • Arkadaş Listesi
Tüm lonca üyeleri,arkadaş listenizde Lonca başlığı altında yer alır,online olsunlar yada olmasınlar her zaman listenizde görünürler.

Başarılı loncaların sesli yada yazılı iletişim için kullandıkları diğer sistemlerde şunlardır: Teamspeak 2, Teamspeak 3, Skype yada Mumble

İpuçları

Başarılı bir lonca olmak için yapılması gerekenler:

 • Çalışkan oyuncular davet etmek!
 • Liderlik vasfı taşımak!
 • Çocuksu üyeler almamak!
 • Lonca birliğine uygun davranmak!
 • Bol bol Lonca Savaşı yapmak!
 • BirTeamspeak Sunucusu edinmek!
 • Organize hareket etmek!

Lonca Arsası

Lonca Arsası alabilmek için gereksinimler;

 • Lonca Seviyesi 10
 • 40-70 Milyon Yang

Her ülkede şehirlerin(Harita 1) etrafında bulunan lonca arsalarını Emlakçı dan satın alabilirsiniz.Bu arsalar Lonca Bölgelerindeki arsalara göre daha pahalıdır.Arsa aldıktan sonra, üzerine bina inşa etmek içinde, yang ve malzemeniz olması gerekmektedir.

 • Ayrıca hiç bir lonca oyuncusu 90 gün boyunca oturum açmaz ise, lonca arsası ve binaları silinir.

Lonca Binaları ve Maliyetleri

Ana Bina

İlk yaplılması gereken binadır.

180px-Gildenhaus.png
Malzeme Miktar
Yang 20 Milyon
Temel Taşı 20x
Gövde 30x
Kontraplak 25x

Demirci/Lonca İşleyicisi

Silah Ustası

Silah Ustası yükseltilmek istenen silahı, %10 daha fazla başarı şansı ile yükseltir.

170px-Schmied.png
Malzeme Miktar
Yang 20 Milyon
Temel Taşı 20x
Gövde 30x
Kontraplak 20x

Zırh Ustası

Zırh Ustası yükseltilmek istenen zırh, kalkan ve kaskı %10 daha fazla başarı şansı ile yükseltir.

170px-Schmied.png
Malzeme Miktar
Yang 20 Milyon
Temel Taşı 20x
Gövde 30x
Kontraplak 20x

Kuyumcu

Kuyumcu yükseltilmek istenen ayakkabı, küpe, kolye ve bilezikleri %10 daha fazla başarı şansı ile yükseltir.

170px-Schmied.png
Malzeme Miktar
Yang 20 Milyon
Temel Taşı 20x
Gövde 30x
Kontraplak 20x

Lonca İşleyicisi

1g0px

Lonca İşleyicisi lonca maden ocağında madenleri eritip, takılara eklenmeye uygun hale getirir.

100px-Alchemist.png
Malzeme Miktar
Yang 20 Milyon
Temel Taşı 15x
Gövde 20x
Kontraplak 25xGüç Sunağı

Lonca maksimum üye sayısını 88 e kadar arttırır.

225px-Altar der Kraft.png
Malzeme Miktar
Yang 25 Milyon
Temel Taşı 25x
Gövde 25x
Kontraplak 25x


Lonca Simgesi

Lonca Simgesi olarak lonca arsalarına koyulabilir..

60px-Gildenlogo.png
Malzeme Miktar
Yang 3 Milyon
Gövde 5x
Kontraplak 5x


Taşlar

Lonca arazinizi güzelleştirmek amaçlı kullanabileceğiniz 10 farklı taş çeşidi vardır.

145px-Stein.jpg
Malzeme Miktar
Yang 300.000
Temel Taşı 5-9

Ağaçlar

Lonca arazinizi güzelleştirmek amaçlı kullanabileceğiniz 10 farklı ağaç çeşidi vardır, fakat herbirinin fiyatı farklıdır.

130px-Baum.jpg
Malzeme Miktar
Yang 2 Milyon
Gövde 5-9

▲ Sayfanın Başına Git ▲