Lonca

Genel

Lonca benzer fikir ve ilgi alanlarına sahip oyuncuların oluşturduğu bir gruptur.

Lonca kurabilmek için en az 40 seviye olmalısınız. Köy Gardiyanına giderek 200.000 Yang karşılığında bir lonca kurabilirsiniz. Lonca adı maksimum 12 karakterden oluşabilir, Türkçe özel karakterler kullanılamaz. Bir loncadan çıktıktan veya çıkarıldıktan sonra 3 gün boyunca bir lonca kuramaz veya bir loncaya katılamazsınız.

Lonca liderliğini başka bir karaktere devretmek için Yer Değiştirme Yüzüğü.pngYer Değiştirme Yüzüğüne ihtiyacınız vardır. Bu nesneyi 95 EP karşılığında Nesne Marketten satın alabilirsiniz. Yeni lider en az 40 seviye olmalı ve devir işlemini onaylamalıdır. Loncayı silmek istiyorsanız Köy Gardiyanına gidip silebilirsiniz.

Lonca Logosu

Bir liderin Lonca Logosu yükleyebilmesi için, loncasını en az 3. seviyeye çıkarmış olması gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda oyunda varsayılan olarak bulunan 99 tane logo gösterilmiştir.


Logo1.jpg Logo2.jpg Logo3.jpg Logo4.jpg Logo5.jpg Logo6.jpg Logo7.jpg Logo8.jpg Logo9.jpg Logo10.jpg Logo11.jpg Logo12.jpg Logo13.jpg Logo14.jpg Logo15.jpg Logo16.jpg Logo17.jpg Logo18.jpg Logo19.jpg Logo20.jpg Logo21.jpg Logo22.jpg Logo23.jpg Logo24.jpg Logo25.jpg Logo26.jpg Logo27.jpg Logo28.jpg Logo29.jpg Logo31.jpg Logo32.jpg Logo33.jpg Logo34.jpg Logo35.jpg Logo36.jpg Logo037.jpg Logo038.jpg Logo039.jpg Logo040.jpg Logo041.jpg Logo042.jpg Logo043.jpg Logo044.jpg Logo045.jpg Logo046.jpg Logo047.jpg Logo048.jpg Logo049.jpg Logo050.jpg Logo051.jpg Logo052.jpg Logo053.jpg Logo054.jpg Logo055.jpg Logo056.jpg Logo057.jpg Logo058.jpg Logo059.jpg Logo060.jpg Logo061.jpg Logo062.jpg Logo063.jpg Logo064.jpg Logo065.jpg Logo066.jpg Logo067.jpg Logo068.jpg Logo069.jpg Logo070.jpg Logo071.jpg Logo072.jpg Logo073.jpg Logo074.jpg Logo075.jpg Logo076.jpg Logo077.jpg Logo078.jpg Logo079.jpg Logo080.jpg Logo081.jpg Logo082.jpg Logo083.jpg Logo084.jpg Logo085.jpg Logo086.jpg Logo087.jpg Logo088.jpg Logo089.jpg Logo090.jpg Logo091.jpg Logo092.jpg Logo093.jpg Logo094.jpg Logo095.jpg Logo096.jpg Logo097.jpg Logo098.jpg Logo099.jpg Logo100.jpg


Ayrıca kendiniz bir lonca logosu hazırlayabilirsiniz.

Özel lonca simgesi oluşturmak için "paint" adlı uygulamayı kullanıp şu adımları izleyebilirsiniz;

 • Kullanmak istediğiniz görüntüyü paint adlı uygulamayla açınız.
 • Sol üst tarafta bulunan " Yeniden boyutlandır " seçeneğine tıklayınız.
 • Ölçüt olarak "Yüzde" değil, "Piksel" seçiniz.
 • Yatay olarak "16", dikey olarak "12" birim seçiniz.
 • "En boy oranını koru" tikini kaldırınız, yani seçilmemiş olsun.
 • Oluşturmuş olduğunuz görüntüyü kaydediniz.
 • Kaydettiğiniz dosyayı internet üzerinden "jpg to tga", "png to tga" gibi dosya dönüştürücüler kullanarak ".tga" uzantısına sahip olacak şekilde dönüştürünüz.
 • Son olarak oluşturduğunuz dosyayı Metin2'ye ait "upload" klasörüne ekleyiniz.


Yükleme işlemi bittikten sonra oyun içerisinde lonca logo yükleme ekranından yenile dediğinizde, yüklediğiniz logoyu görebilirsiniz.

Lonca Yönetimi

Lonca lideri, loncada bulunan kişilere farklı yetkiler atamak üzere 15 tane rol özelleştirebilir. Liderlik yetkisi her zaman lonca liderinde kalıcıdır. Liderin bir üyeye verebileceği yetkiler, aşağıdaki gibidir:

 • Loncaya oyuncular alabilir
Bu yetki verilmiş üye başka oyuncuları loncaya davet edebilir, davet yollanan oyuncunun ekranında lonca daveti, kabul veya red şeklinde bir mesaj belirir.
 • Loncadan üyeleri çıkarabilir
Bu yetki verilmiş üye, loncada bulunan diğer üyeleri loncadan atma hakkına sahip olur. Bu sebeple atmak yetkisini, tanıdık ve güvenilir üyelere vermek her zaman daha iyidir. Bir oyuncuyu loncadan atmak için, arkadaşlar listesinde lonca üyelerinin bulunduğu kısma gelinip, atılmak istenen oyuncuya tıklanıp sil seçeneğine tıklanmalıdır.
 • Lonca notlarını asabilir
Bu yetki verilmiş üye, lonca haber ve ilan panosuna mesaj yazma hakkına sahip olur. Mesajları silme yetkisi sadece Liderde bulunur.
 • Lonca Becerilerini kullanabilir
Bu yetki verilmiş üye, Lonca Becerilerini kullanabilir. Lonca savaşlarında bu becerileri doğru kullanmak çok önemlidir.
 • Savaşçı olarak katılan üyeleri seçebilir
Bu yetki verilmiş üye, lonca savaşlarına ve lonca patron savaşlarına katılacak savaşçı üyeleri seçebilir.
 • Lonca bankası ve lonca deposunu kullanabilir
Bu yetki verilmiş üye, lonca bankasını ve lonca deposunu kullanabilir.

Lonca Savaşları

Lonca savaşları, loncaların güçlerini ölçmeleri için yaptıkları savaşlardır. Lonca lideri, en az 8 üyesi varsa başka bir loncaya savaş daveti yollayabilir, davet karşı lonca liderinin ekranında görünür, kabul veya red seçenekleri çıkar. Kabul edildiği takdirde lonca üyelerinin ekranlarında sağ köşede Lonca Savaşı diye bir görev kağıdı bulunur, tıkladığınız zaman katılmak isteyip istemediğinizi sorar, bu şekilde üyeler lonca savaşına katılır.

3 çeşit Lonca Savaşı vardır;

 • Alan Savaşı
Bu savaş türünde normal Harita üzerinde 2 lonca karşılaşır. 30 dakika içerisinde en yüksek puanı alan lonca kazanır. Güvenli Bölge bu savaşlarda da geçerlidir, o alanlarda saldırı yapılamaz. Savaş normal haritalarda gerçekleştiği için, canavarlardan saldırı alınır, EXP kazanılabilir.
 • Arena Savaşı
Bu savaş türünde, gelen Lonca Savaşı davetine evet diyen her oyuncu otomatik olarak özel bir bölgeye ışınlanır. 100 düşman öldürme sayısına ilk ulaşan lonca savaşı kazanır. Savaş bittiği zaman her oyuncu otomatik olarak kendi krallığının 1. Haritasına ve 1. Kanala(CH1) ışınlanır.
 • Bayrak Kapma Savaşı
Bu savaş türünde, gelen Lonca Savaşı davetine evet diyen her oyuncu otomatik olarak özel bir bölgeye ışınlanır. Burada amaç düşman lonca bayrağını almak ve muhafaza etmektir. Bu savaşta takım oyunu çok önemlidir, bir oyuncu bayrağı aldığı esnada, diğer takım arkadaşları o oyuncuyu korumalıdır.

Lonca Seviyesi

Lonca seviyesi, lonca üyelerinin Tecrübe Puanı(EXP) bağışlaması ile artar. Lonca seviyesi arttıkça, loncaya alınabilir üye sayısı da artar. Ayrıca her lonca seviyesi, lonca yeteneklerini geliştirmek için Ejderha Ruhu kazandırır. Böylece lonca seviyesi arttıkça lonca yetenekleri geliştirilebilir. Bir loncanın seviyesi en fazla 40 olabilir. Aşağıdaki tabloda 20 seviyeye kadar lonca seviye tablosu verilmiştir.

Lonca Seviyesi Gerekli EXP Max. Üye Ejderha Ruhu
1 600.000 32 400
2 1.800.000 34 500
3 3.600.000 36 600
4 6.400.000 38 700
5 9.400.000 40 800
6 13.000.000 42 900
7 17.200.000 44 1.000
8 22.000.000 46 1.100
9 27.400.000 48 1.200
10 33.400.000 50 1.300
11 40.000.000 52 1.400
12 60.000.000 54 1.500
13 84.000.000 56 1.600
14 112.000.000 58 1.700
15 144.000.000 60 1.800
16 180.000.000 62 1.900
17 260.000.000 64 2.000
18 320.000.000 66 2.100
19 400.000.000 68 2.200
20 500.000.000 70 2.300
Toplam 2.234.800.000 / /

▲ Sayfanın Başına Git ▲

Lonca Becerileri

Bir lonca, lonca becerilerine dağıtmak üzere seviye başı 1 tane olacak şekilde beceri puanı kazanır. Bir lonca becerisi en fazla 7. seviyeye getirilebilir. 20 seviye bir loncada 2 beceriye 7'şer puan dağıtılabilir, bu durumda 1 beceriye de 5 puan dağıtılabilir. Lonca becerilerini Lonca savaşlarında kullanabilmek için Ejderha Ruhuna ihtiyaç vardır. Her lonca seviyesi bir miktar Ejderha Ruhu yükler, Ejderha Ruhu tükendiği zaman, bir miktar Yang karşılığında tekrar doldurulabilir.

Lonca becerileri sadece Lonca Savaşlarında kullanılabilir. Bu becerilerden savaşta bulunan tüm lonca üyeleri faydalanabilir.

Lonca Becerisi
(Dolum Süresi)
Bonus Oran
1 2 3 4 5 6 7
Etk.png Ejderha Tanrı Kanı
(Dolum Süresi: 600sn)
Max. HP +2% +5% +8% +12% +14% +17% +20%
Etkut.png Ejderha Tanrı Kutsaması
(Dolum Süresi: 600sn)
Max. SP +2% +5% +8% +12% +14% +17% +20%
Kutsal.png Kutsal Zırh
(Dolum Süresi: 480sn)
Savunma +1,4% +2,9% +4,3% +5,7% +7,1% +8,5% +10%
Hız.png Hızlandırma
(Dolum Süresi: 480sn)
Hareket Hızı ve Saldırı Hızı +4,3% +8,6% +12,9% +17,2% +21,5% +25,7% +30%
Etöfke.png Ejderha Tanrı Öfkesi
(Dolum Süresi: 480sn)
Kritik Vuruş Şansı +7% +14% +21% +28% +35% +42% +50%
Büyü.png Büyü Hızı Desteği
(Dolum Süresi: 480sn)
Büyü Hızı +7% +14% +21% +28% +35% +42% +50%
Ejderha Ruhu her beceri kullanımından sonra: 171 192 214 235 257 278 300

İletişim

Oyun içinde lonca üyeleri için çeşitli iletişim araçları vardır:

 • Haber Tahtası
Lonca üyeleri bu tahta üzerinden haberleşebilir, Lider haberleri silebilir.
 • Lonca Sohbeti
Oyunda lonca üyelerinin sadece lonca içerisinde sohbet etmelerine olanak tanıyan bir sistem vardır. Sohbet satırından, göndermek istenilen mesajın başına % işareti konularak gönderilebilir.
 • Arkadaş Listesi
Tüm lonca üyeleri, arkadaş listenizde Lonca başlığı altında yer alır, çevrimiçi olsunlar ya da olmasınlar her zaman listenizde görünürler.

Lonca Arazisi

Lonca lideri bir Lonca Arazisi alıp, lonca binaları yapabilir. Lonca arazilerinin sayıları sınırlıdır. Bir lonca arazisine yerleştirilen Demirci ve Lonca İşleyicisini tüm oyuncular kullanabilir.

Lonca Arazisi alabilmek için gereksinimler;

 • Lonca Seviyesi 10 veya daha yüksek
 • 40-70 Milyon Yang


Her krallıkta 1. Haritalarda, Lonca bölgelerinde bulunan lonca arazilerini Emlakçıdan satın alabilirsiniz. 1. Haritalarda bulunan lonca arazileri, Lonca Bölgelerindeki arazilere göre daha pahalıdır. Arazi aldıktan sonra, üzerine bina inşa etmek için yeterli Yang ve malzemeniz olması gerekmektedir.

 • Ayrıca hiçbir lonca oyuncusu 90 gün boyunca oturum açmaz ise, lonca arazisinin sahipliğini kaybeder ve binaları silinir.

Lonca Binaları ve Maliyetleri

Ana Bina

İlk yapılması gereken binadır.

180px-Gildenhaus.png
Malzeme Miktar
Yang 20 Milyon
Gövde 30x
Kontrplak 25x
Temel Taşı 20x

Demirci/Lonca İşleyicisi

Silah Ustası

Silah Ustası yükseltilmek istenen silahı, %10 daha fazla başarı şansı ile yükseltir. Diğer eşya geliştirme yollarına göre daha fazla Yang gerekir.

170px-Schmied.png
Malzeme Miktar
Yang 20 Milyon
Gövde 30x
Kontrplak 20x
Temel Taşı 20x

Zırh Ustası

Zırh Ustası yükseltilmek istenen zırh, kalkan ve kaskı %10 daha fazla başarı şansı ile yükseltir. Diğer eşya geliştirme yollarına göre daha fazla Yang gerekir.

170px-Schmied.png
Malzeme Miktar
Yang 20 Milyon
Gövde 30x
Kontrplak 20x
Temel Taşı 20x

Kuyumcu

Kuyumcu yükseltilmek istenen ayakkabı, küpe, kolye, bilezik, kemer ve eldivenleri %10 daha fazla başarı şansı ile yükseltir. Diğer eşya geliştirme yollarına göre daha fazla Yang gerekir.

170px-Schmied.png
Malzeme Miktar
Yang 20 Milyon
Gövde 30x
Kontrplak 20x
Temel Taşı 20x

Lonca İşleyicisi

180px-Gildenofen.png

Lonca İşleyicisi lonca maden ocağında madenleri eritip, takılara eklenmeye uygun hale getirir.

Malzeme Miktar
Yang 20 Milyon
Gövde 20x
Kontrplak 25x
Temel Taşı 15xGüç Sunağı

Lonca maksimum üye sayısını artırır.

Altar.png
Malzeme Miktar
Yang 25 Milyon
Gövde 25x
Kontrplak 25x
Temel Taşı 25x


Lonca Simgesi

Lonca Simgesi olarak lonca arazilerine koyulabilir..

60px-Gildenlogo.png
Malzeme Miktar
Yang 3 Milyon
Gövde 5x
Kontrplak 5x


Taşlar

Lonca arazinizi güzelleştirmek amaçlı kullanabileceğiniz 10 farklı taş çeşidi vardır.

145px-Stein.jpg
Malzeme Miktar
Yang 300.000
Temel Taşı 5-9

Ağaçlar

Lonca arazinizi güzelleştirmek amaçlı kullanabileceğiniz 10 farklı ağaç çeşidi vardır, fakat her birinin fiyatı farklıdır.

130px-Baum.jpg
Malzeme Miktar
Yang 2 Milyon
Gövde 5-9

▲ Sayfanın Başına Git ▲