Karanlık Koruma

Tüm değerler; 120 Seviye, eşyasız ve statüleri: VIT: 90; INT: 90; STR: 16; DEX: 90 olan bir karakterde kaydedilmiştir.
Özellikler ve Değerler
Yetenek İsimleri:

Normal: Karanlık Koruma
Master: Karanlık İnce Zar
Grand Master: Karanlıklar Lordunun Koruması
Perfect Master: Karanlık Koruma

Karakter Sınıfı:

Sura

Yetenek türü:

Kendini Güçlendirme

Etki:

Karanlık bir büyü ile seni korumaya alır. Her türlü kaynaktan gelen hasarın 3'de 1'ini, aynı miktarda SP harcayarak engeller. Tüketilen SP miktarı yetenek düzeyi ilerledikçe azalır.

Düzey: Karanlık Koruma.png
1:
Karanlık Koruma Master.png
Master 1:
Karanlık Koruma Grand.png
Grand Master 1:
Karanlık Koruma Perfect.png
Perfect Master:
Savunma +3 +30 +49 +75
Hasar azaltma sonucu harcanacak SP miktarında düşüş %3 %30 %49 %75
Zarar Düşüşü %33 %33 %33 %33
Bekleme süresi 69 123 161 213
Süre 66 120 158 210
Gereken SP 21 35 44 57Bu yetenek, şu statülerle güçlendirilir:

Zeka (INT)

Oyun içi açıklaması:

Seni karanlık güçten korur ve fiziki hasarları SP'ye dönüştürür.

Ek bilgi:

Bu yeteneğin sağladığı savunma değerinin ve Hasar azaltma sonucu harcanacak SP miktarında düşüşünün hesaplanması için formül şu şekildedir;
[15 + (INT / 2)] * K = Değer.

"K" Beceri Sabitidir.

Buna göre, 131 veya üstü Zekaya (INT) sahip bir karakterde, Perfect Karanlık Koruma "Hasar azaltma sonucu harcanacak SP miktarında düşüş %100" sağlar.

Bu yeteneğin nasıl çalıştığını bir örnekle açıklamak gerekirse; Max. HP'niz 7500, Max. SP'niz 2500, Zeka'nız (INT) 90, Karanlık Koruma düzeyiniz Master 1 olduğu senaryoda;

Size saldıran hedef Karanlık Koruma yeteneğiniz etkin değilken size herhangi türde bir saldırıyla 1500 hasar veriyor olsun. Karanlık Koruma yeteneğini etkinleştirdiğinizde, aynı saldırı 1000 hasar verir. Bunun karşılığında, teorik olarak (Azaltılan hasar kadar) 500 SP kaybedersiniz, ancak Zeka'nız (INT) 90, yetenek düzeyiniz Master 1 olduğu için, kaybedeceğiniz SP miktarı %30 azalır; yani 500 değil, 350 SP kaybedersiniz.

Farklı bir durum örneği; aynı saldırı sizin o an 280 SP'niz olduğunda gerçekleşirse şöyle olur;

Kaybedebileceğiniz SP miktarı 280 olduğu için, buna uygun olarak en fazla 280 / 70 x 100 = 400 hasar engelleyebilirsiniz.

Bu durumda karanlık koruma mevcut SP'nizin az olması sebebiyle %33 hasar azaltamamış olur. Ancak 131 Zeka (INT), Perfect Karanlık Koruma olduğu durumda SP harcanmadığı için Karanlık Koruma her durumda %33 hasar azaltır.

Bu şekilde süre gelen saldırılar ve yetenek kullanmalarınız sonucu SP'niz 0'a düştüğü takdirde, iksir kullanma sonucu SP barınız soluk mavi renkte değilse yeteneğiniz kapanır.

Karanlık Koruma Görüntüsü:

Karanlık Koruma-Levels.jpg