Jack Pumpkin

Jack Pumpkin
Görüntüsü
Nerelerde Bulunur

Jack Pumpkin.png


Shinsoo.png Yongan: 608,617
Jinno.png Pyungmoo: 357,743
Chunjo.png Joan: 596,610
İşlevi
Karakter gelişimini ve oyunun içeriğini görevlerle tanıtma.


Görevleri
Daha Fazla bilgi
Görevi Bulunmamaktadır.
Özel olay NPC si (cadılar bayramı için),kabak maskesi ve kabak maskesi kartları değişimi.