Handu-Up

Handu-Up
Görüntüsü
Nerelerde Bulunur

Handu-Up.png


K.bayrak.png Yongan: 545,397
M.bayrak.png Pyungmoo: 447,928
Flag yellow.png Joan: 864,823
İşlevi
Karakter gelişimini ve oyunun içeriğini görevlerle tanıtma.


Görevleri
Daha Fazla bilgi
Görevi Bulunmamaktadır.
Başka mevcut bir bilgi bulunmamaktadır.