Hain Balso

Hain Balso
Görüntüsü
Nerelerde Bulunur

Hain Balso.png


K.bayrak.png Jayang: 541,620
M.bayrak.png Bakra: 451,330
Flag yellow.png Bokjung: 409,268
İşlevi
Karakter gelişimini ve oyunun içeriğini görevlerle tanıtma.


Görevleri
Daha Fazla bilgi
Başka mevcut bir bilgi bulunmamaktadır.