Gri Parça

Görsel Açıklama

Gri Parça.png

Belirli bir şansla 6. veya 7. bonusu eklemek için gereken malzeme. Eşya seviyesi: 0-29
İşlev
6. veya 7. bonusu eklemeye çalışmak için 5 bonusa sahip bir ekipman ile birlikte (10 taneye kadar) Seon-Hae'ye teslim edilmelidir.
Etkileşimler
Depo Pazar İstiflenebilir Ticaret NPC Atılabilir Posta
Eşya depolanabilir Eşya pazarda satılabilir Eşya istiflenebilir Eşya ticaret penceresine konulabilir Eşya NPC'ye satılabilir Eşya yere atılamaz Eşya postayla gönderilebilir
Negatif dereceye sahipken düşebilir mi?
Negatif dereceye sahipken öldürüldüğünde eşya yere düşebilir
Etkileşimler
Depo Pazar İstiflenebilir Ticaret
Bu eşya depoya konulabilir Bu eşya pazarda satılabilir Bu eşya istiflenebilir Bu eşya ticaret penceresine konulabilir
NPC Atılabilir Posta
Bu eşya NPC'ye satılabilir Bu eşya yere atılamaz Bu eşya postayla gönderilebilir
Negatif dereceye sahipken düşebilir mi?
Negatif dereceye sahipken öldürüldüğünde eşya yere düşebilir
Elde Ediliş

Diğer
  • Sadece 1 ile 29 arasındaki seviyelerdeki ekipmanlarda kullanılabilir.