Demircinin El Kitabı

Demircinin El Kitabı
Demircinin El Kitabı.png
Açıklama: Bu kitap eski bir demircinin ruhu tarafından yönetilir.Kullanıldığı zaman eşyayı yükseltme olasılığı çok fazladır.
Fonksiyon: Eşyayı yok etmeden yükseltme yapmak için kullanılır, başarı oranı çok fazladır.