Değişken Bonusu

Temel Bilgiler

  • Güçlü ve özel ekipmanların kendilerine has değişken bonusları bulunur ve bunlar tesadüfi şekilde belirlenir.
Ekipmanların tesadüfi şekilde belirlenebilen temel bonuslar listesi:
  • Saldırı Değeri
    (yalnızca Silahlar için)
  • Büyülü Saldırı Değeri
    (yalnızca Silahlar için)
  • Defans
    (Zırh, Kalkan ve Kemerler için)
Değişken Bonusu'na sahip eşyalar:

Yılan Silahları

1. Değişken Bonus Kısmı

Yılan Silahı'nın 1. Kısmına Gelebilecek Değişken Bonuslar Listesi ve Oranları
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15

Ortalama Zarar:

2%
3%
4%
3%
5%
6%
4%
6%
7%
5%
7%
8%
6%
8%
9%
7%
9%
10%
8%
10%
11%
9%
11%
13%
10%
12%
16%
13%
15%
19%
14%
16%
22%
15%
18%
25%
16%
20%
28%
17%
22%
31%
18%
24%
34%
25%
30%
40%

Şeytanlara Karşı Güçlü:

1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
3%
4%
2%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%
5%
6%
3%
4%
5%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
8%
5%
6%
7%
8%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
7%
8%
9%
10%
11%
8%
9%
12%
13%
15%
9%
10%
13%
14%
16%
10%
11%
14%
15%
17%
11%
12%
15%
16%
18%
12%
13%
16%
17%
19%
13%
14%
17%
18%
20%
15%
16%
20%
25%
30%

Mistiklere Karşı Güçlü:

1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
3%
4%
2%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%
5%
6%
3%
4%
5%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
8%
5%
6%
7%
8%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
7%
8%
9%
10%
11%
8%
9%
12%
13%
15%
9%
10%
13%
14%
16%
10%
11%
14%
15%
17%
11%
12%
15%
16%
18%
12%
13%
16%
17%
19%
13%
14%
17%
18%
20%
15%
16%
20%
25%
30%

Orklara Karşı Güçlü:

1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
3%
4%
2%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%
5%
6%
3%
4%
5%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
8%
5%
6%
7%
8%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
7%
8%
9%
10%
11%
8%
9%
12%
13%
15%
9%
10%
13%
14%
16%
10%
11%
14%
15%
17%
11%
12%
15%
16%
18%
12%
13%
16%
17%
19%
13%
14%
17%
18%
20%
15%
16%
20%
25%
30%

Hayvanlara Karşı Güçlü:

1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
3%
4%
2%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%
5%
6%
3%
4%
5%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
8%
5%
6%
7%
8%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
7%
8%
9%
10%
11%
8%
9%
12%
13%
15%
9%
10%
13%
14%
16%
10%
11%
14%
15%
17%
11%
12%
15%
16%
18%
12%
13%
16%
17%
19%
13%
14%
17%
18%
20%
15%
16%
20%
25%
30%

Ölümsüzlere Karşı Güçlü:

1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
3%
4%
2%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%
5%
6%
3%
4%
5%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
8%
5%
6%
7%
8%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
7%
8%
9%
10%
11%
8%
9%
12%
13%
15%
9%
10%
13%
14%
16%
10%
11%
14%
15%
17%
11%
12%
15%
16%
18%
12%
13%
16%
17%
19%
13%
14%
17%
18%
20%
15%
16%
20%
25%
30%

Yarı İnsanlara Karşı Güçlü:

1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
3%
4%
2%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%
5%
6%
3%
4%
5%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
8%
5%
6%
7%
8%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
7%
8%
9%
10%
11%
8%
9%
12%
13%
15%
9%
10%
13%
14%
16%
10%
11%
14%
15%
17%
11%
12%
15%
16%
18%
12%
13%
16%
17%
19%
13%
14%
17%
18%
20%
15%
16%
20%
25%
30%

2. Değişken Bonus Kısmı

Yılan Silahı'nın 2. Kısmına Gelebilecek Değişken Bonuslar Listesi ve Oranları
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15

Canavarlara Karşı Güçlü:

1%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
4%
2%
3%
4%
5%
3%
4%
5%
6%
4%
5%
6%
7%
5%
6%
7%
8%
6%
7%
8%
9%
7%
8%
9%
10%
8%
9%
12%
13%
9%
10%
13%
14%
10%
11%
14%
15%
11%
12%
15%
16%
12%
13%
16%
17%
13%
14%
17%
18%
15%
16%
20%
25%

Böceklere Karşı Güçlü:

1%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
4%
2%
3%
4%
5%
3%
4%
5%
6%
4%
5%
6%
7%
5%
6%
7%
8%
6%
7%
8%
9%
7%
8%
9%
10%
8%
9%
12%
13%
9%
10%
13%
14%
10%
11%
14%
15%
11%
12%
15%
16%
12%
13%
16%
17%
13%
14%
17%
18%
15%
16%
20%
25%

Zodyak Canavarlarına Karşı Güçlü:

1%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
4%
2%
3%
4%
5%
3%
4%
5%
6%
4%
5%
6%
7%
5%
6%
7%
8%
6%
7%
8%
9%
7%
8%
9%
10%
8%
9%
12%
13%
9%
10%
13%
14%
10%
11%
14%
15%
11%
12%
15%
16%
12%
13%
16%
17%
13%
14%
17%
18%
15%
16%
20%
25%

Saldırı Hızı:

13%
13%
14%
15%
16%
13%
14%
15%
16%
17%
14%
15%
16%
17%
18%
14%
15%
16%
18%
19%
15%
16%
17%
19%
20%
16%
17%
18%
20%
21%
17%
18%
19%
21%
22%
18%
19%
29%
22%
23%
19%
20%
21%
23%
24%
20%
21%
22%
25%
26%
21%
22%
23%
26%
27%
22%
23%
24%
27%
28%
23%
24%
25%
28%
29%
24%
25%
26%
29%
30%
25%
26%
27%
30%
32%
30%
32%
34%
40%
45%

SungMa iradesi (STR).png SungMa İradesi (STR):

2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
8
9
10
11
12
10
11
12
13
14
12
13
14
15
16
14
15
16
17
19
16
17
18
19
21
18
19
20
21
23
21
22
23
24
26
23
24
26
27
29
25
26
28
29
31
27
28
30
31
33
30
31
32
33
36
33
34
35
36
39
40
41
42
44
47

SungMa iradesi (VIT).png SungMa İradesi (VIT):

2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
8
9
10
11
12
10
11
12
13
14
12
13
14
15
16
14
15
16
17
19
16
17
18
19
21
18
19
20
21
23
21
22
23
24
26
23
24
26
27
29
25
26
28
29
31
27
28
30
31
33
30
31
32
33
36
33
34
35
36
39
40
41
42
44
47

SungMa iradesi (RES).png SungMa İradesi (RES):

2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
8
9
10
11
12
10
11
12
13
14
12
13
14
15
16
14
15
16
17
19
16
17
18
19
21
18
19
20
21
23
21
22
23
24
26
23
24
26
27
29
25
26
28
29
31
27
28
30
31
33
30
31
32
33
36
33
34
35
36
39
40
41
42
44
47

SungMa iradesi (INT).png SungMa İradesi (INT):

2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
8
9
10
11
12
10
11
12
13
14
12
13
14
15
16
14
15
16
17
19
16
17
18
19
21
18
19
20
21
23
21
22
23
24
26
23
24
26
27
29
25
26
28
29
31
27
28
30
31
33
30
31
32
33
36
33
34
35
36
39
40
41
42
44
47

3. Değişken Bonus Kısmı

Yılan Silahı'nın 3. Kısmına Gelebilecek Değişken Bonuslar Listesi ve Oranları
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15

Beceri Hasarı:

2%
3%
4%
3%
5%
6%
4%
6%
7%
5%
7%
8%
6%
8%
9%
7%
9%
10%
8%
10%
11%
9%
11%
13%
10%
12%
16%
13%
15%
19%
14%
16%
22%
15%
18%
25%
16%
20%
28%
17%
22%
31%
18%
24%
34%
25%
30%
40%

Böceklere Karşı Güçlü:

1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
3%
4%
2%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%
5%
6%
3%
4%
5%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
8%
5%
6%
7%
8%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
7%
8%
9%
10%
11%
8%
9%
12%
13%
15%
9%
10%
13%
14%
16%
10%
11%
14%
15%
17%
11%
12%
15%
16%
18%
12%
13%
16%
17%
19%
13%
14%
17%
18%
20%
15%
16%
20%
25%
30%

Büyü Hızı:

1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
3%
4%
2%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%
5%
6%
3%
4%
5%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
8%
5%
6%
7%
8%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
7%
8%
9%
10%
11%
8%
9%
12%
13%
15%
9%
10%
13%
14%
16%
10%
11%
14%
15%
17%
11%
12%
15%
16%
18%
12%
13%
16%
17%
19%
13%
14%
17%
18%
20%
15%
16%
20%
25%
30%

Yavaşlatma Şansı:

1%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
4%
2%
3%
4%
5%
3%
4%
5%
6%
4%
5%
6%
7%
5%
6%
7%
8%
6%
7%
8%
9%
7%
8%
9%
10%
8%
9%
12%
13%
9%
10%
13%
14%
10%
11%
14%
15%
11%
12%
15%
16%
12%
13%
16%
17%
13%
14%
17%
18%
15%
16%
20%
25%

Bayılma Şansı:

1%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
4%
2%
3%
4%
5%
3%
4%
5%
6%
4%
5%
6%
7%
5%
6%
7%
8%
6%
7%
8%
9%
7%
8%
9%
10%
8%
9%
12%
13%
9%
10%
13%
14%
10%
11%
14%
15%
11%
12%
15%
16%
12%
13%
16%
17%
13%
14%
17%
18%
15%
16%
20%
25%

EXP Bonus Şansı:

1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
3%
4%
2%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%
5%
6%
3%
4%
5%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
8%
5%
6%
7%
8%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
7%
8%
9%
10%
11%
8%
9%
12%
13%
15%
9%
10%
13%
14%
16%
10%
11%
14%
15%
17%
11%
12%
15%
16%
18%
12%
13%
16%
17%
19%
13%
14%
17%
18%
20%
15%
16%
20%
25%
30%

SP Çalma Şansı:

1%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
4%
2%
3%
4%
5%
3%
4%
5%
6%
4%
5%
6%
7%
5%
6%
7%
8%
6%
7%
8%
9%
7%
8%
9%
10%
8%
9%
12%
13%
9%
10%
13%
14%
10%
11%
14%
15%
11%
12%
15%
16%
12%
13%
16%
17%
13%
14%
17%
18%
15%
16%
20%
25%

Tamlık:

1%
1%
1%
2%
1%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
4%
2%
3%
4%
5%
3%
4%
5%
6%
4%
5%
6%
7%
5%
6%
7%
8%
6%
7%
8%
9%
7%
8%
9%
10%
8%
9%
12%
13%
9%
10%
13%
14%
10%
11%
14%
15%
11%
12%
15%
16%
12%
13%
16%
17%
13%
14%
17%
18%
15%
16%
20%
25%

Metin Taşı Karşısında Güçlü:

1%
1%
1%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
6%
7%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
10%
11%
11%
12%
12%
13%
13%
14%
15%
18%

Not: Değişken Bonusu'nda bulunan bonus aralıklarının hesaplanması Maksimum/Minimum değerlerin başlangıç değerindeki farkıyla hesaplanır.

Yılan Zırhları

1. Değişken Bonus Kısmı

Yılan Zırhı'nın 1. Kısmına Gelebilecek Değişken Bonuslar Listesi ve Oranları
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15

Max. HP:

+1550
+1775
+1800
+1975
+2000
+2175
+2250
+2450
+2500
+2675
+2750
+2950
+3000
+3175
+3250
+3425
+3500
+3675
+4000
+4400
+4250
+4600
+4500
+4750
+4750
+5100
+5000
+5250
+5350
+5800
+6000
+6500

Ortalama Zarara Direniş:

1% 1%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
6%
7%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
10%
11%
11%
12%
12%
13%
13%
14%
15%
18%

Beceri Hasarına Karşı Koyma:

1% 1%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
6%
7%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
10%
11%
11%
12%
12%
13%
13%
14%
15%
18%

HP Yenileme Şansı:

1%
2%
1%
3%
2%
4%
2%
5%
3%
6%
4%
7%
5%
8%
6%
9%
7%
10%
8%
13%
9%
14%
10%
15%
11%
16%
12%
17%
13%
18%
15%
25%

Kanama Saldırılarına Karşı Direnç:

1%
2%
1%
3%
2%
4%
2%
5%
3%
6%
4%
7%
5%
8%
6%
9%
7%
10%
8%
13%
9%
14%
10%
15%
11%
16%
12%
17%
13%
18%
15%
25%

Zehre Karşı Koyma:

1%
2%
1%
3%
2%
4%
2%
5%
3%
6%
4%
7%
5%
8%
6%
9%
7%
10%
8%
13%
9%
14%
10%
15%
11%
16%
12%
17%
13%
18%
15%
25%

Düşüş Direnci:

1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
3%
4%
2%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%
5%
6%
3%
4%
5%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
8%
5%
6%
7%
8%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
7%
8%
9%
10%
11%
8%
9%
12%
13%
15%
9%
10%
13%
14%
16%
10%
11%
14%
15%
17%
11%
12%
15%
16%
18%
12%
13%
16%
17%
19%
13%
14%
17%
18%
20%
15%
16%
20%
25%
30%

2. Değişken Bonus Kısmı

Yılan Zırhı'nın 2. Kısmına Gelebilecek Değişken Bonuslar Listesi ve Oranları
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15

SungMa iradesi (STR).png SungMa İradesi (STR):

2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
8
9
10
11
12
10
11
12
13
14
12
13
14
15
16
14
15
16
17
19
16
17
18
19
21
18
19
20
21
23
21
22
23
24
26
23
24
26
27
29
25
26
28
29
31
27
28
30
31
33
30
31
32
33
36
33
34
35
36
39
40
41
42
44
47

SungMa iradesi (VIT).png SungMa İradesi (VIT):

2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
8
9
10
11
12
10
11
12
13
14
12
13
14
15
16
14
15
16
17
19
16
17
18
19
21
18
19
20
21
23
21
22
23
24
26
23
24
26
27
29
25
26
28
29
31
27
28
30
31
33
30
31
32
33
36
33
34
35
36
39
40
41
42
44
47

SungMa iradesi (RES).png SungMa İradesi (RES):

2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
8
9
10
11
12
10
11
12
13
14
12
13
14
15
16
14
15
16
17
19
16
17
18
19
21
18
19
20
21
23
21
22
23
24
26
23
24
26
27
29
25
26
28
29
31
27
28
30
31
33
30
31
32
33
36
33
34
35
36
39
40
41
42
44
47

SungMa iradesi (INT).png SungMa İradesi (INT):

2
3
4
5
6
4
5
6
7
8
6
7
8
9
10
8
9
10
11
12
10
11
12
13
14
12
13
14
15
16
14
15
16
17
19
16
17
18
19
21
18
19
20
21
23
21
22
23
24
26
23
24
26
27
29
25
26
28
29
31
27
28
30
31
33
30
31
32
33
36
33
34
35
36
39
40
41
42
44
47

3. Değişken Bonus Kısmı

Yılan Zırhı'nın 3. Kısmına Gelebilecek Değişken Bonuslar Listesi ve Oranları
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12 +13 +14 +15

Canavarlara Karşı Direnç:

1 1
2
2
3
2
3
3
4
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
12
13
13
14
15
18

Canavarlara Karşı Güçlü:

1%
2%
1%
2%
2%
3%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
6%
7%
7%
8%
8%
9%
9%
10%
10%
11%
11%
12%
12%
13%
13%
14%
15%
18%

Hasar, HP ile absorbe edilecek:

1%
2%
2%
3%
3%
4%
3%
4%
3%
6%
5%
7%
6%
8%
7%
9%
8%
10%
9%
13%
10%
14%
11%
15%
12%
16%
12%
17%
14%
18%
16%
25%

Hasar, SP ile absorbe edilecek:

1%
2%
2%
3%
3%
4%
3%
4%
3%
6%
5%
7%
6%
8%
7%
9%
8%
10%
9%
13%
10%
14%
11%
15%
12%
16%
12%
17%
14%
18%
16%
25%

Büyüye Karşı Dayanıklılık:

1%
1%
1%
2%
3%
1%
1%
2%
3%
4%
2%
2%
3%
4%
5%
2%
3%
4%
5%
6%
3%
4%
5%
6%
7%
4%
5%
6%
7%
8%
5%
6%
7%
8%
9%
6%
7%
8%
9%
10%
7%
8%
9%
10%
11%
8%
9%
12%
13%
15%
9%
10%
13%
14%
16%
10%
11%
14%
15%
17%
11%
12%
15%
16%
18%
12%
13%
16%
17%
19%
13%
14%
17%
18%
20%
15%
16%
20%
25%
30%

Hareket Hızı:

-15%
-6%
-12%
-4%
-10%
-2%
-9%
-1%
-6%
1%
-4%
2%
-2%
3%
-1%
4%
1%
5%
2%
6%
3%
7%
4%
8%
5%
9%
6%
10%
10%
20%
12%
25%

Not: Değişken Bonusu'nda bulunan bonus aralıklarının hesaplanması Maksimum/Minimum değerlerin başlangıç değerindeki farkıyla hesaplanır.

Lanetleme Kalkanı

Lanetleme Kalkanı'na Gelebilecek Değişken Bonuslar Listesi ve Oranları
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Beceri Hasarına Karşı Koyma:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
12%
14%

Ortalama Zarara Direniş:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
12%
14%

Yakın Dövüş Saldırıları Bloklama Şansı:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
12%
14%

Yakın Dövüş Vuruşlarını Yansıtma Şansı:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
12%
14%

Oklardan Korunma Şansı:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
13%
15%

Kılıç Savunması:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
13%
15%

Çiftel Savunması:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
13%
15%

Bıçak Savunması:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
13%
15%

Ok Savunması:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
13%
15%

Çan Savunması:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
13%
15%

Yelpaze Savunması:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
13%
15%

Pençe Savunması:

1% 1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%
8%
9%
10%
12%
13%
15%

Titan Kemeri

Titan Kemeri'ne Gelebilecek Değişken Bonuslar Listesi ve Oranları
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9

Canavarlara Karşı Güç:

1% 1% 1% 2% 2%
3%
3% 3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%

Savaşçılara Karşı Savunma:

1% 1% 1%
2%
2% 2%
3%
3% 3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%

Ninjalara Karşı Savunma:

1% 1% 1%
2%
2% 2%
3%
3% 3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%

Suralara Karşı Savunma:

1% 1% 1%
2%
2% 2%
3%
3% 3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%

Şamanlara Karşı Savunma:

1% 1% 1%
2%
2% 2%
3%
3% 3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%

Lycanlara Karşı Savunma:

1% 1% 1%
2%
2% 2%
3%
3% 3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%

Max. HP :

+100
+130
+130
+150
+150
+180
+150
+200
+200
+250
+250
+300
+300
+400
+400
+500
+500
+1.000
+1.200
+1.500

Max. SP :

+50
+80
+80
+100
+100
+120
+120
+150
+150
+180
+180
+200
+200
+250
+250
+300
+300
+800
+800
+1.200

EXP Bonus Şansı:

1% 1% 1%
2%
2% 2%
3%
3% 3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%

İki Kat Yang Düşürme Şansı:

1% 1% 1%
2%
2% 2%
3%
3% 3%
4%
4%
5%
5%
6%
7%
8%