Appaloosa Mührü

Appaloosa Mührü

Görüntü
Appaloosa Mührü.png
KutuArkaplan.png
Appaloosa Mührü.png
Appaloosa Mührü
Kullanan oyuncuya %10 Hareket Hızı verir.
İşlevi

Bu Mühür ile Appaloosa'yı çağırabilirsin.

Geniş Açıklama
  • Seviye 10'dan itibaren kullanılabilir.
  • Binek kullanılmasa dahi süresi bitecektir(7gün).
  • %10 Hareket Hızı
Elde Ediliş
Ticaret Tablosu
Satılabilir Düşürülebilir Depolanabilir Stoklanabilir Posta Kutusu
NPC Ticaret Penceresi Pazar Penceresi
Eşya bir NPC'ye satılamaz.No Eşya başka bir karaktere ticaret penceresiyle verilemez.No Eşya pazar ile satılamaz.No Eşya yere düşürülemez.No Eşya depolanamaz.No Eşya üst üste istiflenemez.No Bir bilgi yok.NoAppaloosa.png