Ah-Yu

Ah-Yu
Görüntüsü
Nerelerde Bulunur

Ah-Yu.png


K.bayrak.png Yongan:698,513
M.bayrak.png Pyungmoo:377,577
Flag yellow.png Joan:553,663
İşlevi
Karakter gelişimini ve oyunun içeriğini görevlerle tanıtma.


Görevleri
Daha Fazla bilgi
Başka mevcut bir bilgi bulunmamaktadır.