İşlenmiş Elmas

İşlenmiş Elmas

Görüntü
İşlenmiş Elmas.png
KutuArkaplan.png
İşlenmiş Elmas.png
İşlenmiş Elmas
Henüz açıklama belirtilmemiş.
İşlevi

İşlenmiş Elmas.pngİşlenmiş Elmas ile Ekleme yapılabilen itemlere bos slot acmaya yarar en fazla 3 slot acıla bilir.

  • Not:Ekleme Başarısız olabilir.
Geniş Açıklama

Elmas Damarı.pngElmas Damarın dan kopan Elmas Taşı.pngElmas Taşı parçaların Lonca Maden İşleyicisinde işlenmesi ile itemlerinize özellik katan nadide cevhere dönüşür.

Elde Ediliş
Ticaret Tablosu
Satılabilir Düşürülebilir Depolanabilir Stoklanabilir Posta Kutusu
NPC Ticaret Penceresi Pazar Penceresi
Eşya bir NPC'ye satılamaz.No Eşya başka bir karaktere ticaret penceresiyle verilebilir.No Eşya pazar ile satılabilir.No Bir bilgi yok.No Eşya depolanabilir.No Eşya üst üste istiflenebilir.No Bir bilgi yok.NoDiğer bölümü için herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.