Liderlik

Liderlik

Liderlik becerisi Leadership.gif oyunda geliştirilmesi gereken en önemli yan becerilerdendir. Liderliğini geliştirmiş bir oyuncu, gruba aldığı diğer oyunculara özellik verip, ek destek almalarını sağlayabilir. Fakat bu destekleri alabilmek için, grup başkanı ile yani liderliği gelişmiş oyuncu ile uzaklaşmamalısınız. Liderlik becerisinin seviyesi arttıkça vereceğiniz özellikler ve özellik verebileceğiniz oyuncu sayısı da artar.

Liderlik Gelişimine göre verilebilen özellikler

Seviye 10-19 Başarı ile 10 adet Sun zi Sunzi.png okuyan bir oyuncu 19.liderlik seviyesine kadar, grubunda bulunan bir oyuncuya Saldırı Değeri verebilir. Liderlik Saldırı Değeri.png

Seviye M1-M5 Başarı ile 20 adet Sun zi okuyup liderliğini Master yapmış oyuncu, master düzeyinden sonra başarı ile okuyacağu Wu zi Wu-zi.png ile liderliğini ilerletebilir. Liderlik seviyesi M1-M5 arası olan bir oyuncu grubunda bulunan 3 oyuncuya özellik verebilir, saldırı değerine ek olarak Maksimum HP ve Saldırı Hızı verebileceği özelliklerdir.HP.jpgS.hızı.jpg

Seviye M6-M10 Başarı ile okunan Wu zi kitapları sayesinde liderliğinin seviyesini ilerletmiş bir oyuncu, M6-M10 seviyeleri arasında, grubunda bulunan bir oyuncuya 4. özellik olarak Beceri Süresi Desteği verebilir.Beceri.jpg

Seviye G1-P Başarı ile 55 adet Wu zi okuyarak liderlik becerisini Grand yapmış bir oyuncu, daha sonrasında okuyacağı başarılı 155 adet WeiLiazo zi WeiLiao-zi.png ile liderlik becerisini Perfect yapabilir. Liderlik becerisi G6-P arasında olan bir oyuncu, grubunda bulunan bir oyuncuya daha Maksimum SP özelliğini ve liderliği P ise grubundaki başka bir oyuncuya daha Savunma özelliğini verebilir. Ayrıca liderliği P olan oyuncu iki oyuncuya aynı anda Saldırı Değeri verebilir.Liderlik Saldırı Değeri.pngSP.jpgDefans.jpg

NOT: Liderlikte bahsedilen Savunma, aslında Ortalama Zarara Direniş bonusudur.


Liderlik seviyelerine göre, verilebilen özellikler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Liderlik
(Seviye)
Saldırı Değeri
Saldırı Hızı
Max.HP
Beceri Süresi
Max.SP
Savunma
Görüntü 255.png 265.png 256.png 258.png 259.png 257.png
0 - 9
10 +21
11 +22
12 +23
13 +24
14 +25
15 +26
16 +27
17 +28
18 +29
19 +30
M1 +35 +2 +610 HP Beceri süresi: +9 + %2
M2 +36 +2 +632 HP Beceri süresi: +9 + %2
M3 +37 +2 +654 HP Beceri süresi: +9 + %2
M4 +38 +2 +677 HP Beceri süresi: +9 + %2
M5 +39 +2 +699 HP Beceri süresi: +9 + %2
M6 +40 +2 +722 HP Beceri süresi: +9 + %2
M7 +41 +2 +755 HP Beceri süresi: +10 + %2
M8 +49 +2 +789 HP Beceri süresi: +10 + %2
M9 +44 +3 +822 HP Beceri süresi: +10 + %3
M10 +46 +3 +856 HP Beceri süresi: +10 + %3
G1 +51 +3 +968 HP Beceri süresi: +11 + %3
G2 +52 +3 +1002 HP Beceri süresi: +11 + %3
G3 +54 +3 +1.035 HP Beceri süresi: +12 + %3
G4 +55 +3 +1.069 HP Beceri süresi: +12 + %3
G5 +57 +3 +1.102 HP Beceri süresi: +12 + %3
G6 +59 +3 +1.147 HP Beceri süresi: +12 + %3
G7 +61 +4 +1.192 HP Beceri süresi: +13 + %4
G8 +61 +4 +1.192 HP Beceri süresi: +13 + %4
G9 +65 +4 +1.282 HP Beceri süresi: +13 + %4
G10 +67 +4 +1.338 HP Beceri süresi: +13 + %4
P +72 +4 +1.450 HP Beceri süresi: +15 + %4

Beceri Eğitimi

Liderlik gelişimi sırasında okunması gereken kitaplar ve miktarları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Seviye Okunması gereken başarılı kitap Gerekli kitap
0->M1 Seviye başına 1 kitap Sunzi.png
Toplamda 20 başarılı kitap
M1->M2 1 Wu-zi.png

Toplamda 55 başarılı kitap
M2->M3 2
M3->M4 3
M4->M5 4
M5->M6 5
M6->M7 6
M7->M8 7
M8->M9 8
M9->M10 9
M10->G1 10
G1->G2 11 WeiLiao-zi.png

Toplamda 155 başarılı kitap
G2->G3 12
G3->G4 13
G4->G5 14
G5->G6 15
G6->G7 16
G7->G8 17
G8->G9 18
G9->G10 19
G10->P 20