Demircinin El Kitabı

Demircinin El Kitabı
Görsel
Demircinin El Kitabı.png
KutuArkaplan.png
Demircinin El Kitabı.png
Demircinin El Kitabı
Yaşlı bir demircinin ruhuyla bağlı olan bir kitap. Nesne yükseltme şansını artırır.
Açıklama/Bilgi
  • Ekipmanları yüksek şans ile geliştirmek için kullanılabilir.
    (Başarısız olma durumunda ekipmanın derecesi -1 düşer.)
  • Cerceve.png Demircinin El Kitabı.png Demircinin El Kitabı'nın
    ticareti duruma göre vardır/yoktur.
    (Eşya'nın açıklamasında bu belirtilir.)
Elde Ediliş
  • Canavarlar: -
  • Metinler: -
Ticaret Tablosu
Satılabilir

Düşürülebilir

Depolanabilir

Stoklanabilir

Posta Kutusu

YZK

Ticaret Penceresi Pazar Penceresi
Eşya bir NPC'ye satılabilir.No Eşya başka bir karaktere ticaret penceresiyle verilemez.No Eşya pazar ile satılamaz.No Bir bilgi yok.No Eşya depolanabilir.No Eşya üst üste istiflenebilir.No Eşya posta ile gönderilemez.No