"6. ve 7. Efsunlar" sayfasının sürümleri arasındaki fark

(Yeni sayfa: "Bu sayfada 19.2 Güncellemesi ile 6. ve 7. efsun olarak gelebilecek yeni bonuslar listelenmiştir. Efsunlar Üzerinde Değişikliğe Gidilebileceğini Unutmayınız. '''Uyarı:'''...")
(Fark yok)

12.42, 14 Haziran 2019 tarihindeki hâli

Bu sayfada 19.2 Güncellemesi ile 6. ve 7. efsun olarak gelebilecek yeni bonuslar listelenmiştir. Efsunlar Üzerinde Değişikliğe Gidilebileceğini Unutmayınız.

Uyarı: Burada Sadece Yeni Bonuslar Listelenmiştir, Eski Efsunlarda Gelmektedir.Bonus Listesi

PvP Efsunları

 • Düşük rütbe puanlarında verilen hasar artar.
 • %%90'dan fazla HP'n olursa, aldığın hasar %%%d düşer.
 • Kamuflaj süresi +%d sn
 • Hava kılıcı süresi +%d sn
 • Hafif adım süresi +%d sn
 • Kırmızı kurt ruhu süresi +%d sn
 • Suikast hasarı +%%%d
 • Uçan tılsım hasarı +%%%d
 • Şimşek çağırma hasarı +%%%d
 • Şimşek pençesi hasarı +%%%d
 • Bıçak çevirme hasarı +%%%d
 • Yırtma hasarı +%%%d
 • Kılıç darbesi hasarı +%%%d
 • Ruh vuruşu hasarı +%%%d
 • Zehirli ok hasarı +%%%d
 • Kurt atlayışı hasarı +%%%d
 • Şimşek saldırısı hasarı +%%%d
 • Şiddetli vuruş hasarı +%%%d
 • Ateşli ok hasarı +%%%d
 • Alev vuruşu hasarı +%%%d
 • Rüzgar yağmuru hasarı +%%%d
 • Karanlık taş hasarı +%%%d
 • Karanlık vuruş hasarı +%%%d
 • Şimşek atışı hasarı +%%%d
 • çözme hasarı +%%%d
 • Ejderha kükremesi hasarı +%%%d
 • Kılıç çevirme hasarı +%%%d
 • Kurt pençesi hasarı +%%%d
 • Kurt nefesi hasarı +%%%d
 • Üç yönlü kesme hasarı +%%%d
 • Zehirli bulut hasarı +%%%d
 • Parmak darbesi hasarı +%%%d
 • Hamle hasarı +%%%d
 • Tekrarlanan atış hasarı +%%%d
 • Ejderha atışı hasarı +%%%d
 • Ejderha dönüşü hasarı +%%%d
 • Suikast kullanımda %%%d HP emer
 • Uçan tılsım soğuma süresi: -%d sn, %%10 şansla
 • Uçan tılsım soğuma süresi: -%d saniye, %% 20 şansla
 • Şimşek çağırma kullanımında maksimum %%%d HP emersin.
 • Şimşek pençesi kullanımında %%%d HP emer
 • Bıçak çevirme düşmanları %%%d şansla sersemletir
 • Yırtma kullanımında kritik saldırı şansını %d sn artır
 • Yırtma kullanımında %%%d HP emer
 • Çivit kurt ruhu kullanımında sihir hızını %d sn artır
 • Çivit kurt ruhu kullanımında hareket hızını %d sn artır
 • Güçlü beden kullanımında sihir hızını %d sn artır
 • Kılıç darbesi soğuma süresi: -%d sn, %%10 şansla
 • Kılıç darbesi soğuma süresi: -%d saniye, %%20 şansla
 • Ejderha yardımı kullanımında %d sn saldırı bonusu al
 • Ruh vuruşu, düşmanları %%%d şansla sersemletir
 • Zehirli ok kullanımında %d sn saldırı bonusu al
 • Yaşama isteği kullanımında %d sn saldırı bonusu al
 • Kurt atlayışı düşmanlara %%%d şansla misilleme yapar
 • Kurt atlayışı, düşmanları %%%d şansla sersemletir
 • Şimşek saldırısı soğuma süresi: -%d sn, %%10 şansla
 • Şimşek saldırısı soğuma süresi: -%d saniye, %%20 şansla
 • Büyülü keskinlik kullanımında %d sn savunma bonusu al
 • Şiddetli vuruş, düşmanlara %%%d şansla misilleme yapar
 • Kutsama kullanımında %d sn savunma bonusu al
 • Alev vuruşu, düşmanlara %%%d şansla misilleme yapar
 • Kırmızı kurt ruhu kullanımında %d sn savunma bonusu al
 • Şifa kullanımında %d sn saldırı bonusu al
 • Saldırı+ kullanımında %d sn savunma bonusu al
 • Ok yağmuru, düşmanlara %%%d şansla misilleme yapar
 • Ok yağmuru soğuma süresi: -%d sn, %%10 şansla
 • Ok yağmuru soğuma süresi: -%d saniye, %%20 şansla
 • Karanlık taş, düşmanları %%%d şansla sersemletir
 • Karanlık koruma kullanımında sihir hızını %d sn artır
 • Karanlık vuruş soğuma süresi: -%d sn, %%10 şansla
 • Karanlık vuruş soğuma süresi: -%d saniye, %%20 şansla
 • Ateş hayaleti kullanımında %d sn saldırı bonusu al
 • Kılıç çemberi kullanımında %d sn saldırı bonusu al
 • Şimşek atma soğuma süresi: -%d sn, %%10 şansla
 • Şimşek atma soğuma süresi: -%d saniye, %%20 şansla
 • Büyü çözme, düşmanları %%%d şansla sersemletir
 • Ejderha kükremesi kullanımda %%%d HP emer
 • Kılıç çevirme kullanımda %%%d HP emer
 • Kurt pençesi soğuma süresi: -%d sn, %%10 şansla
 • Kurt pençesi soğuma süresi: -%d saniye, %%20 şansla
 • Kurt pençesi kullanımda %%%d SP emer
 • Kurt nefesi soğuma süresi: -%d sn, %%10 şansla
 • Kurt nefesi soğuma süresi: -%d saniye, %%20 şansla
 • Üç yönlü kesme soğuma süresi: -%d sn, %%10 şansla
 • Üç yönlü kesme soğuma süresi: -%d saniye, %%20 şansla
 • Üç yönlü kesme, düşmanları %%%d şansla sersemletir
 • Zehirli bulut kullanımında %d sn saldırı bonusu al
 • Sinsi zehir, düşmanlara %%%d şansla misilleme yapar
 • Parmak darbesi, düşmanlara %%%d şansla misilleme yapar
 • Dehşet kullanımında %d sn saldırı bonusu al
 • Hayalet vuruşu kullanımda %%%d HP emer
 • Tekrarlanan atış kullanımda %%%d HP emer
 • Ejderha atışı kullanımda %%%d HP emer
 • Ejderha dönüşü soğuma süresi: -%d sn, %%10 şansla
 • Ejderha dönüşü soğuma süresi: -%d saniye, %%20 şansla

PvM Efsunları

 • +%%%d Metin taşı karşısında güçlü
 • Savaşta %d sn boyunca karanlığın gücünü al
 • Savaşta %d sn boyunca toprağın gücünü al
 • Savaşta %d sn boyunca şimşeğin gücünü al
 • Savaşta %d sn boyunca ateşin gücünü al
 • Savaşta %d sn boyunca buzun gücünü al
 • Savaşta %d sn boyunca rüzgarınn gücünü al
 • Savaşta %d sn boyunca karanlığın direncini al
 • Savaşta %d sn boyunca toprak direnci al
 • Savaşta %d sn boyunca şimşek direnci al
 • Savaşta %d sn boyunca ateş direnci al
 • Savaşta %d sn boyunca buz direnci al
 • Savaşta %d sn boyunca rüzgar direnci al
 • Patronlara karşı saldırı hasarı +%%%d
 • Patronlardan saldırı hasarı -%%%d
 • Patronlara karşı beceri hasarı +%%%d
 • Patronlardan beceri hasarı -%%%d

PvP ve PvM Efsunları

 • %%%d Hasarı HP olarak emer
 • %%%d Hasarı SP olarak emer
 • 1. eklenen Bonus +%%%d
 • 2. eklenen Bonus +%%%d
 • 3. eklenen Bonus +%%%d
 • 4. eklenen Bonus +%%%d
 • 5. eklenen Bonus +%%%d
 • Saldırı hasarı %%%d şansla engellendi