Şaman

Şaman.png

Temel

Başlangıç Özellikleri
Statü Değer Özellik Değer Özellik Değer
VIT 4 HP 860
INT 6 SP 320 Büyü Savunması 8
STR 3 Saldırı Değeri 9 Büyülü Saldırı Değeri 14
DEX 3 Savunma 4 Savuşturma 3


Son Seviye Özellikleri
Statü Değer Özellik Değer Özellik Değer
VIT 90 HP 8584 - 9536
INT 90 SP 4142 - 4618 Büyü Savunması 240
STR 16 Saldırı Değeri 420 Büyülü Saldırı Değeri 420
DEX 90 Savunma 192 Savuşturma 30

Sınıf

Şamanlar 5. seviyeden sonra bir sınıf tercihi yapabilirler. Bu sınıflar Ejderha Gücü ve İyileştirmedir.

Ejderha gücü Şaman

Dostlarına Kritik vuruş şansı, Yakın dövüş saldırı direnci, Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı gibi özellikler kazandırabilir. Rakiplerine sahip olduğu ejderha güçleriyle saldırabilir.

İyileştirmeci Şaman

Dostlarına hareket hızı, büyü hızı, saldırı değeri gibi özellikler kazandırabilir. Yanı sıra İyileştirme becerisi ile hem kendi ve mevcutsa grup üyelerinin canını yeniler, hem de negatif özellikleri kaldırır. Rakiplerine sahip olduğu şimşek güçleriyle saldırabilir.

Sınıflar

Ejderha Gücü
Görsel Yetenek Açıklama
Ejderha Yardımı.png Ejderha Yardımı
Kendini, seçilen hedefi ve aynı zamanda gruptaysa beceri menzilindeki tüm grup üyelerini bir süreliğine Kritik Vuruş Şansı özelliğini artıran bir büyüyle kutsar.
Kutsama.png Kutsama
Kendini, seçilen hedefi ve aynı zamanda gruptaysa beceri menzilindeki tüm grup üyelerini bir süreliğine Yakın dövüş saldırı direnci özelliği sağlayan bir büyüyle kutsar.
Yansıtma.png Yansıtma
Kendini, seçilen hedefi ve aynı zamanda gruptaysa beceri menzilindeki tüm grup üyelerini bir süreliğine Yakın dövüş vuruşlarını yansıtma şansı özelliğini artıran bir büyüyle kutsar.
Ejderha Kükremesi.png Ejderha Kükremesi
Seçilen hedefin bulunduğu konuma ejderhalar çağırarak hedefe hasar verir. Ateş değişimi etkisi uygulayabilir. Birden fazla hedefe hasar verebilir.
Ejderha Atışı.png Ejderha Atışı
Seçilen hedefe bir ejderha ile saldırır. Ateş değişimi etkisi uygulayabilir. Birden fazla hedefe hasar verebilir.
Uçan Tılsım.png Uçan Tılsım
Seçilen hedefe bir tılsım ile saldırır. Kısa süreli Yavaşlatma Şansına sahiptir. Birden fazla hedefe hasar verebilir.


İyileştirme
Görsel Yetenek Açıklama
Çabukluk.png Çabukluk
Kendini, seçilen hedefi ve aynı zamanda gruptaysa beceri menzilindeki tüm grup üyelerini bir süreliğine Hareket Hızı ve Büyü Hızı özelliklerini artıran bir büyüyle kutsar.
Saldırı+.png Saldırı+
Kendini, seçilen hedefi ve aynı zamanda gruptaysa beceri menzilindeki tüm grup üyelerini bir süreliğine Saldırı Değeri özelliğini artıran bir büyüyle kutsar.
Şifa.png Şifa
Kendine ve aynı zamanda gruptaysa beceri menzilindeki tüm grup üyelerine HP yükleyen ve negatif etkileri kaldırma şansına sahip olan bir büyü yapar.
Şimşek Çağırma.png Şimşek Çağırma
Seçilen hedefin üzerine yoğun yüklü bulutu çağırarak hedefe şimşeklerle saldırır. Uzun süreli Bayılma Şansına sahiptir. Birden fazla hedefe hasar verebilir.
Şimşek Atma.png Şimşek Atma
Seçilen hedefe bir şimşek topu ile saldırır. Birden fazla hedefe hasar verebilir.
Şimşek Pençesi.png Şimşek Pençesi
Seçilen hedefe bir şimşek ile saldırır, diğer hedeflere sekebilir. Kısa süreli Yavaşlatma Şansına sahiptir. Birden fazla hedefe hasar verebilir.