Sersemlik karşısında bağışıklık

Açıklama

Bonus Sersemlik karşısında bağışıklık bayılma olasılığını azaltır.

Etki şekli

Bu bonus bayılma olasılığını azaltır.
Bu %100 şans sağlamaz.
Bonus Ekipman'da yalnızca bir kez çalışır.