Huahn-Sun

Huahn-Sun
Görüntüsü
Nerelerde Bulunur

Huahn-Sun.png


K.bayrak.png Jayang:419,563
M.bayrak.png Bakra:370,475
Flag yellow.png Bokjung:449,303
İşlevi
Karakter gelişimini ve oyunun içeriğini görevlerle tanıtma.


Görevleri
Daha Fazla bilgi
İksir yapımı (48 level ve üzeri oyuncular iksir yapabilir)