Envanter Genişletme

Envanter Genişletme

Görüntü
Envanter Genişletme.png
KutuArkaplan.png
Envanter Genişletme.png
Envanter Genişletme
Envanterinizde fazladan yer açmanızı sağlar.
İşlevi

Bu eşyayla envanterinde fazladan yer açabilirsin.
Geçerli anahtar sayısı, fazladan ne kadar envanter yeri açabildiğine bağlı.

Geniş Açıklama
  • 3. ve 4. envanterinizde yer açmanıza imkan sağlar.
  • Her defasında sadece 5 kutucuk açılır.
Elde Ediliş
Ticaret Tablosu
Satılabilir Düşürülebilir Depolanabilir Stoklanabilir Posta Kutusu
NPC Ticaret Penceresi Pazar Penceresi
Eşya bir NPC'ye satılamaz.No Eşya başka bir karaktere ticaret penceresiyle verilebilir.No Eşya pazar ile satılabilir.No Bir bilgi yok.No Eşya depolanabilir.No Eşya üst üste istiflenebilir.No Bir bilgi yok.NoDiğer bölümü için herhangi bir açıklama bulunmamaktadır.