Şimşeğin gücü

Şimşek.png Aşağıdaki şekillerde elde edilebilir:


  • Cerceve.png
    Kutsama Nesnesi.png
    6. ve 7. Bonus: Ekipmanlarda ise, "x saniye boyunca Şimşeğin Gücünü al" (+30 Element Gücü) // Şimşeğin Gücü (Toplam değerin +X% oranında)"